اخبار

 • شرایط حذف و اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد
  شرایط حذف و اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد
 • برگزاری همایش مراسم روز خانواده و تکریم از بازنشستگان
  برگزاری همایش مراسم روز خانواده و تکریم از بازنشستگان
 • همایش پیاده روی بازنشستگان به مناسبت روزخانواده و تکریم از بازنشستگان
  همایش پیاده روی بازنشستگان به مناسبت روزخانواده و تکریم از بازنشستگان
 • برگزاری مسابقات سومین جشنواره ورزشی تنیس روری میز
  برگزاری مسابقات سومین جشنواره ورزشی تنیس روری میز
Loading